Fórumok - Kasztok - Tooma-pap


Darthcsabius
2016-01-29 11:17:35 | #8

Hulla említi emlékeim szerint a kis saját kiegjében... de lehet máshol olvastam hogy 14-es akaraterő alatt állandó gond továbbra is. Úgyis KM dönt ;)

Válasz Cjendago #7 üzenetére.
Cjendago
2016-01-28 21:50:55 | #7

ÚTK szerint nincs homálytestvér. Az csak a d20-ban volt

Darthcsabius
2016-01-26 08:55:26 | #6

Sebaj, majd házi szabályokkal megoldjuk:)

demateo
2016-01-24 16:29:44 | #5

Azt sajnos nem tudom...

Válasz Darthcsabius #4 üzenetére.
Darthcsabius
2016-01-22 09:44:54 | #4

Köszi:) Homálytestvér kijátszása ÚTK szerint... utolsó kérdés... egyelőre! :)

demateo
2016-01-21 22:32:19 | #3

A Tooma-pap induló képzettségei 1. Tapasztalati szinten (31 IAP):

Ékesszólás 2. fok
Fájdalomtűrés 2. fok
Fegyverhasználat 3. fok
Fegyverhasználat 2. fok
Fegyverismeret 2. fok
Futás 1. fok
Harci láz 2. fok
Harctéri gyakorlat 2. fok
Írás/olvasás 2. fok
Lélektan 2. fok
Pajzshasználat 2. fok
Pusztakezes harc 2. fok
Taktika 1. fok
Történelem 2. fok
Vadonjárás (barlangok) 1. fok
Vakharc 1. fok
Vallásismeret (törpe) 3. fok
Vértviselet 2. fok

A Tooma-pap képzettségei, melyeket rendjétől az Oktatás képzettség 4. foka által nyújtott előnnyel tanulhat (19 IAP):

Állatismeret, Ékesszólás, Élettan, Fájdalomtűrés, Fegyverhasználat, Fegyverismeret, Futás, Hadvezetés, Harci láz, Harctéri gyakorlat, Heraldika, Herbalizmus, Írás/olvasás, Kultúra, Lélektan, Művészetek, Nyelvtudás, Orvoslás, Ősi nyelv (törpe), Pajzshasználat, Politika/diplomácia, Pszi (pyarroni), Pusztakezes harc, Pusztítás, Számtan/mértan, Taktika, Történelem, Udvari etikett, Vadonjárás (barlangok), Vakharc, Vallásismeret, Vértviselet

(Faji tehetségek (ÚTK 25. old.): Építészet, Mechanika, Művészetek (szobrászat), Szakma, Térképészet)

Tooma egyedi litániái

Tooma áldása
Szféra: Természet, Élet
Kegy pont: 4
Fohász hossza: 5 szegmens
Hatótáv: Érintés
Időtartam: 6 kör
Mágiaellenállás: Lásd a leírást!

E különleges szertartással csak fegyvert lehet megáldani, amely az időtartamra a +5 KÉ, +5 TÉ, +5 VÉ módosítókat kapja. Igaz ez mindaddig, amíg Tooma jellemével (Rend, Élet) egyező jellemű törpe – vagy akár ember forgatja a fegyvert. Ha más veszi a kezébe, jellemétől függően negatív módosítókat kap. Rend vagy Élet jellemű karakterek módosító nélkül harcolnak. Káosz, Élet illetve Rend, Halál jelleműek -10 módosítót szenvednek el minden harcértékükre, Káosz vagy Halál jelleműek -20-at, míg a Káosz, Halál jelleműek -30-at. Ha a negatív módosítót kapó karakterek egyszer megfogták a fegyvert, nem engedhetik el, amíg a fohász időtartama le nem jár, vagy sikeres Asztrál
Mágiaellenállást nem dobnak. Az áldást nem lehet olyan fegyverre alkalmazni, ami épp más személyes aurájának védelmét élvezi (viseli vagy fogja).

Tooma ereje
Szféra: Természet
Kegy pont: 5
Fohász hossza: 5 szegmens
Hatótáv: Érintés
Időtartam: 6 kör
Mágiaellenállás: nincs

Ezen litániája segítségével a pap megacélozza saját vagy társa izmait, emberfeletti erővel megáldva azt. A fohász alanya a fent jelzett időtartamra 1k6 pontot kap Erejéhez; de az így sem haladhatja meg a faji maximumot. A litánia csak törpékre fejti ki hatását. Az időtartam nem növelhető, de az 1k6 dobás sikere biztosítható. További 1 Kegy pont felhasználásával a fohász 1k6 +1-gyel, de legfeljebb 6-tal növeli az alany Erejét. Hasonlóképpen +2 Kegy +2 módosítót, +3 Kegy +3 módosítót, + 4 Kegy +4 módosítót jelent, míg +5 Kegy pont esetén az alany Ereje 6-tal nő.

Tooma egyedi rituáléi

Érctáncoltatás
Szféra: Természet
Kegy pont: 60
Fohász hossza: 1 kör
Hatótáv: 10 ynevi láb sugarú kör
Időtartam: 3 kör
Mágiaellenállás: nincs

Tooma papja e könyörtelen mágiaformával a gyilkos szándékú betolakodók, ellenséges harcosok pályafutásának vethet véget. A fohászt csak ércben gazdag falú kamrákban, folyosókon vagy csarnokokban alkalmazhatja. Az, hogy az érc kitermelt vagy feldolgozatlan formában van jelen, közömbös a végeredmény szempontjából. Mikor a pap szabadjára engedi energiáit, a hatótávolságon belül fellelhető fémek fény- és hőjelenség nélkül képlékennyé (nem forróvá!) válnak, tűhegyek, penge vékony pókfonalak és horgok gyanánt cikáznak az ugyanebben a zónában tartózkodó áldozatok felé, és át meg átjárják, befonják, valósággal szétdarabolják testüket. Az ércgomoly egy-egy nyúlványának sebzése önmagában nem számottevő, a fém súlya és a találatok gyakorisága azonban szinte lehetetlenné teszi a menekülést. Minél kisebb a helyiség, annál valószínűbb; hogy az érc szemvillanásnyi idő alatt szétcsapó fonadéka az egész teret kitölti.
Érctáncoltatás olyan fegyver, melyhez jó érzésű törpe csak végső szorultságában folyamodik; esetleg akkor, ha Tyrrano szolgáival, vagy népe más ősellenségeivel kerül szembe. A Tarinba vezető légkürtők, alagutak falát ezért burkolják fémmel, efféle veszedelem leselkedik a tehetősebb törpék otthonában, a legszentebb helyeken és mindenütt, ahol a kőfiak értékeiket komolyan óvni igyekeznek. Azt, hogy hol akad az adott pillanatban Tooma-pap, akinek hatalma és lelkiismerete megengedi a rituálé használatát, a KM tiszte eldönteni. A pap e fohászt csak zárt térben alkalmazhatja, és csakis akkor, ha a falakban (vagy a falakon) található ércmennyiség összsúlya eléri az egy kilogrammot. Egy kilogrammnyi fémmel 7k10 Fp-nyi veszteség okozható, a nagyobb érctömegek sebzése értelemszerűen ennek többszöröse. A pap nem köteles az összes rendelkezésére álló fémet fegyverként használni, ha a fohász alkalmazásakor bejelenti a maximált súlyt, foglyot ejthet, akár béníthat is – bár ha ez a célja, nyilván más eszközt választ.
A kígyózó szálaknak a láncingek, a pikkelyvértek nem, csupán a teljes vértezetek állnak ellen, ám mindössze egy körön át – a nyúlványok ezután meglelik a réseket, és eleven lények dühével marják szaggatják a testet. Áldozataikat felfűzve, befonva ismét érckeménnyé dermednek (a látvány ilyenkor ezüstösen villódzó; vértől vöröslő pókhálót idéz), és csak az időtartam lejártával lágyulnak el ismét, hogy egyetlen kör alatt visszahúzódjanak a falakba. A pap akár ellenfeleinek gyűrűjében is aktiválhatja legszörnyűbb fegyverét, mert a fonadék őt mindenképp elkerüli.

Tooma bömbölése
Szféra: Természet
Kegy pont: 40
Fohász hossza: 3 szegmens
Hatótáv: 20 ynevi láb sugarú kör
Időtartam: Egyszeri
Mágiaellenállás: nincs

A Fejszés minden oldalról szorongatott, már-már reménytelen helyzetbe került beavatottja e mágiaformát alkalmazva olyan sérülést okozhat a hatótávon belül tartózkodó ellenfeleinek, amilyet ő maga – erőtartalékai ismeretében – még éppen kibír. Ehhez először „nélkülözhető” Fp-inek mennyiségét (nem árt némi biztonsági ráhagyás) kell meghatároznia; azután szétvetett lába előtt a kőbe/földbe kell vágnia fegyverét (a fohász kizárólag a pap szent szimbólumát magában foglaló fegyver feláldozásával alkalmazható), ezzel egyidőben meg kell szólaltatnia Tooma bömbölését – és már készülhet is a diadalmas fájdalomra. A fegyver éle/feje a talajba vág, feje meghasad, majd szétrobban, szilánkjai kőszilánkokkal és sistergő szikrákkal elkeveredve záporoznak szerteszét, a korábban meghatározott Fp-nyi sérülést okozva Tooma papjának, s ugyanekkor a fohász hatótávján belül tartózkodó összes ellenfelének is. (A vértek SFÉ-je természetesen mindenki esetében érvényesül!) E mágiaformát a tarini törpék legderekabbjai alkalmazzák végső harcukban, a karakternek illik hát megfontolnia, mikor és milyen körülmények között folyamodjék hozzá.

Válasz Darthcsabius #1 üzenetére.
demateo
2016-01-21 22:32:08 | #2

Tooma-pap
Iskola pontértéke: 9 KAP (92 IAP)

A Fejszés, a Bátrak és Vakmerőek Barátja, a Fegyver Élének Ereje. Ő a Hadak Ura, minden törpe harcos példaképe és patrónusa. Papjai a törpék népének legjobb harcosai és hadvezérei. Ám felfogásuk szerint vért csak elkerülhetetlen esetekben ontanak, harci mentalitásuk leginkább a lovagokéhoz hasonló. A gyávaságot, a megfutamodást nem csupán a közösség, de istenük is bünteti. A frissen beavatott papok egy évig tartó portyán vesznek részt, olykor Tarin határain túl is.

Sokféle fegyvert forgathatnak, melyek közül leginkább az egykezes csatabárdot, a csatacsákányt, a harci kalapácsot vagy a buzogányt részesítik előnyben. Ha történetesen nem a kétkezes fegyverek mellett törnek lándzsát, kivétel nélkül közepes pajzsot fognak a másik kezükbe. A páncélok tekintetében is sokfélék, többnyire rugalmas vérteket vagy lemezvértet hordanak. Nem vetik meg sem a dobófegyvereket sem a nyílpuskákat. (Az iskoláról bővebb információ a Summárium I. 119., illetve a Rúna magazin I/9. szám 22. oldalán található.)

I. Tooma papjai számára az Élet és a Természet szférák érhetőek el. Ezen kívül istenük néhány egyedi fohásszal is felruházza papjait, amelyeket egyetlen más istenség papjai sem ismernek. Természetesen megkapják a Faj (törpe) és a Kegyelt Hátteret, illetve a hívek révén kapott társadalmi megbecsülés, további járulékos előnyhöz juttathatja őket. (28 IAP)

II. 3. Tapasztalati Szinten képesek lesznek saját maguk fanatizálására. Ez a képesség isteni eredetű, játéktechnikailag megegyezik a Fanatizálás nevű papi rituáléval (Lásd ÚTK 269. oldal), azonban a papnak nem kell rá külön Kegy pontot áldoznia. A fohász ekkor még kizárólag önmagára hat. Ezt a lehetőséget istene csak egy teljes nap elteltével biztosítja újra. (1 IAP)

III. 6. Szinten a II. pontban taglalt Fanatizálás hatását a pap kiterjesztheti Tapasztalati Szintjével azonos számú más személyre is. Ahhoz továbbra sem kell Kegy pontot áldoznia, de a harci kedv megnövelése érdekében rövid szónoklatot kell, tartson Toomáról. Fontos követelmény, hogy a hallgatóság ismerje és tisztelje a Fejszést, emiatt általában csak törpék kerülnek a képesség hatása alá. (1 IAP)

IV. 9. Tapasztalati Szintet elérő törpe papokat a megtisztelő Gromgorm Bul Drangthrong megnevezés illeti, azaz az emberek nyelvén: Törpe Seregek Hosszúszakállú Atyja. Ez a Rang I. Háttér fontos szerepet jelent a törpék hadseregében is, amelyet díszes ünnepség keretében ajánlanak fel. Ezt a törpe elfogadhatja vagy visszautasíthatja – egyik esetben sem sértődik meg senki. (A törpék általában elfogadják ezt a ritka megtiszteltetést, azonban kalandozók számára ez nem előnyös, hiszen nem csak kiváltságokkal, de felelősséggel is jár. Háború esetén legyen akárhol, azonnal haza kell térnie, hogy a rábízott sereget vezethesse). (2 IAP)

V. 9. Tapasztalati Szinten képesek a Hősi lélek rituálé önmagukon való alkalmazására. Ez a képesség isteni eredetű, (Lásd ÚTK 269. oldal), azonban a papnak nem kell rá külön Kegy pontot áldoznia. A fohász kizárólag önmagára és csak valóban indokolt esetben hat. Ezt a lehetőséget istene csak egy teljes nap elteltével biztosítja újra. (1 IAP)

VI. 11. Tapasztalati Szintet elérve jutnak birtokába a smaragd mágiájának. Toomához fohászkodva képesek lesznek egy smaragdot mágikus hatalommal felruházni, amit ha fegyver markolatába foglalnak, mágikus fegyvert hoznak létre, melynek képességéről Tooma (azaz a KM) dönt. Ilyen ékkövet legfeljebb tízévente egyszer készíthetnek. A smaragdot a pap saját maga kell csiszolja, de még jobb, ha hősi küzdelemben zsákmányolja. Tiszta szerkezetű smaragdot kell választani, ami képes befogadni a mágiát. (1 IAP)

VII. Tooma papjainak induló vagyona (1k6 arany). Bármilyen fegyverrel is tanuljanak meg bánni, lesz egy mágikus fegyverük, amelyet mesterüktől, egy idősebb paptól kapnak ajándékba, és amelynek markolatában egy smaragd szilánk rejtőzik. Ez a smaragd Tooma isten köve, ezért papjai az ilyen fegyvert a következő módosítókkal használják:
+2 KÉ, +5 TÉ, +5 VÉ.
Ez a smaragd egyben a pap szent szimbóluma is, amelynek segítségével fohászait létrehozhatja. Továbbá megkapja közepes pajzsát és sodronyingét is rendjétől. (8 IAP)

Válasz Darthcsabius #1 üzenetére.
Darthcsabius
2016-01-20 10:18:14 | #1

Sziasztok!
A karakteralkotó rendszer eme törpe pap generálását nem támogatja:( Sajna. De ha bárki tudna nekem segíteni egy 2. tsz-ű tooma-pap felírásában, tippekkel, azt megköszönném:) Ja és a homálytestvér dolog... él az még egyáltalán az ÚTK rendszerében?