Fórumok - Szabályrendszer (UTK) - Új képzettségek


Custos
2015-01-31 21:58:21 | #2

Ófaj ismeret
(IV - Intelligencia, Akaraterő, Asztrál)
Erős: Ősi nyelv, Élettan

Ezt a tudást a negyedkor óta, az ófajok ellen küzdő csoportok gyűjtötték felfoghatatlan áldozatok arán. Népek és varázsló dinasztiák munkájának gyümölcse. Használatához szükséges a kiszemelt faj nyelvének és anatómiájának ismerete. Használói általában mágikus fogékonysággal születtek és még akkor is növelik mágikus tartalékaikat ha nem tudják aktívan használni. A végeredmény hogy egyre hatásosabb vadásza lesz az ellenfelének. Ha új fajra is szeretne szakosodni csak az új nyelvet és élettant kell megtanulni, az ófaj ismeretet még egyszer már nem. Több faj esetén a legkisebb képzettség a számottevő. Például ha 3. szintre van ősi nyelv és élettan sárkányokra és 2. szintre aquirokra akkor sárkány ellen 3. szinten alkalmazható a képzettség míg aquir ellen csak 2.-en.

1. fok - Több könyv elolvasása után a tanoncnak fogalma van az ófajok általános tulajdonságairól (lásd az új bestiárium 54-56 oldalait). Felismer 2 különböző ófaj egyedeit és tudomása van képességeikről és szféráikról.
2. fok - Már gyakorlatiasabb tudás birtokába jut a tucat könyv tanulmányozása és a tanítok magyarázatai után. A tanulmányozott ófaj ellen a túlütés küszöbe 5-el csökken és minden támadásához +1 sebzés járul. Ha manna tartalékkal rendelkezik a korcs nyelv hatalom szavai ellen mar 5 manna pontonként csökkent egy hatásfokot. Ez a pasziv vedelem csak az általa ismert 1 szféra ellen érvényesül. Felismer 4 különböző ősfaj egyedeit és tudomása van képességeikről és szféráikról.
3. fok - Az ófajok gyakorlott ismerője több tucat könyvön, boncoláson és végtelennek tűnő harci gyakorlaton túl van. Elő trófeák készítésére kepés csonkított ófajok egyedeiből. A tanulmányozott ófaj ellen túlütés küszöbe 10-el csökken és minden támadásához +2 sebzés járul. Ez nem adódik össze az előző szintek bónuszaival. Ha manna tartalékkal rendelkezik a köznyelv hatalom szavai ellen mar 5 manna pontonként csökkent 1 hatásfokot. Ez a pasziv vedelem csak az általa ismert 2 szféra ellen érvényesül. Felismer 6 különböző ősfaj egyedeit és tudomása van képességeikről és szféráikról.
4. fok - Az ófajok pusztításának mestere mar képes védő talizmánokat készíteni ófajok maradványaiból. A tanulmányozott ősfaj ellen túlütés küszöbe 15-el csökken és minden támadásához +3 sebzés járul. Ez nem adódik össze az előző szintek bónuszaival. Ha manna tartalékkal rendelkezik a nemes nyelv hatalom szavai ellen mar 5 manna pontonként csökkent 1 hatásfokot. Ez a pasziv vedelem csak az általa ismert 3 szféra ellen érvényesül. Felismer 8 különböző ősfaj egyedeit és tudomása van képességeikről és szféráikról.
5. fok - Ófajok legendás vadásza mar hírhedt a célpontjai között, ez áldás és átok is egyszerre. A tanulmányozott ősfaj ellen túlütés küszöbe 20-al csökken és minden támadásához +4 sebzés járul. Ez nem adódik össze az előző szintek bónuszaival. Ha manna tartalékkal rendelkezik a titkos nyelv hatalom szavai ellen mar 5 manna pontonként csökkent 1 hatásfokot. Ez a pasziv vedelem minden szféra ellen érvényesül. Felismer 10 különböző ősfaj egyedeit és tudomása van képességeikről és szféráikról.

susu
2015-01-31 18:26:31 | #1

Általános és mágikus egyedi szabályok
2012. március 23. péntek, 14:43 Cantina club

Kiegészítő általános szabályok

1, Egy új képzettség kerül bevezetésre, az Asztronómia. Tudományos képzettség, nehézségi kategóriája III., gyenge követelménye a Számtan/mértan, illetve egyes esetekben a Térképészet, erős követelménye nincs, a hozzá rendelt Tulajdonságok az Intelligencia és Asztrál. Első szinten megkapja a Bárd 1. fokon, a Varázsló 2. fokon, a Noir-pap 1. fokon, a Morgena-pap 1. fokon. A 4. fokú Oktatás előnyeivel tanulhatja a Bárd, a Pap, a Varázsló, a Boszorkány, valamint a Boszorkánymester. A képzettség hatásai a következők.

1. fok – A kezdő csillagász még csak ismerkedik az égitestekkel, a kristályszférákkal és a Holdak, a Nap, valamint a nagyobb bolygók mozgásával. Már képes egyszerűbb csillagtérképeket olvasni, és megpróbálkozhat kiszámítani egy-egy holdfázis idejét vagy előre jelezni egy holdfogyatkozást, ám számításai még több napot tévedhetnek.
2. fok – A gyakorlott csillagász már rutinszerűen olvassa a csillagtérképeket, és gyakorlottan jelzi a Holdak mozgását és azok változásait, ám a Nap és a bolygók mozgásával még ő is napokat téved. Már jól ismeri a kristályszférák különböző rétegeiben lévő csillagképeket, a nevesebbek csillagainak külön nevét, és képes elkészíteni egyszerűbb csillagjóslatokat emberek életére.
3. fok – Ezen a szinten már nem csak a Holdak, a Nap és a nagyobb égitestek mozgását ismeri tökéletesen a csillagász, de a kisebb égitestekről, vándorcsillagokról, üstökösökről is tud előrejelzéseket készíteni, ám ezek még igen pontatlanok. Már nem csak olvassa, de rajzolja is a csillagtérképeket, megbízható csillagjóslatokat készít, és ha bír megfelelő szakmai segítséggel vagy képzettséggel, látcsöveket, távcsöveket és csillaglencséket készíthet.
4. fok – Az ilyen képzett csillagász már igazi mester, eszközei és látcsövei – ha maga tervezi meg őket – éles és távoli képet adnak, csillagtérképei még a hozzá nem értők számára is mondanivalóval bírnak, az emberek sorsára vonatkozó jóslatai pedig megejtően pontosak. A vándorló égitestek, kihunyó majd újra felfénylő csillagok és égi ködök sem ismeretlenek számára, ám azok viszonyairól még neki is csak részismereti vannak. Minden más tekintetben előrejelzései módfelett pontosak, még a ritka együttállások esetében sem téved egy-két napnál többet.
5. fok – A legendás hírű csillagász nem egyszerűen ismeri az éjszakai égbolt titkait, de annak múltjáról és jövőjéről is tud néhány dolgot, a kristályszférák szerkezete pedig világosan kezd kirajzolódni előtte. Csillagok születését, soha korábban nem látott együttállásokat jósolhat meg, és rég eltűnt égitestek nyomára bukkanhat. Jóslatai, eszközei és térképei egyaránt kisebb vagyonokat érnek, tapasztalatára koronás fők és egyetemek tartanak igényt.