Fórumok - Fogadó - Karakter alkotás egyedi előnyök


susu
2015-01-31 18:49:14 | #3

Forrás: 2012 Cantina klub verseny moduljához
Dartonita Lovagrend

Minden karakter választhat a megalkotásakor egyet az alábbi előnyök közül:

A Fekete Atya mosolya (csak Kegyelt háttérrel választható) – A karakter eltökélten küzd istene evilági országáért, s ezért különös kegyben áll Dartonnál, aki sötét, kicsavart humorával néha rámosolyog. Ez nem mindig jelent örömöt a karakternek és társainak, hiszen a Holtak Urának tréfái sok fájdalmat és balsorsot hoznak. Végső veszélyek esetén azonban Darton megóvja a számára kedveseket, nem hagyja, hogy túl korán színe elé kerüljenek. Minden esetben, ha a karaktert súlyos, halálos veszély fenyegeti, Tapasztalati szintenként 2% esélye van, hogy Darton felfigyel rá, és a véletlen, a sors befolyásolásával megmenti – ugyanekkora azonban az esélye arra is ártalmatlannak tűnő helyzetekben, hogy a Fekete Atya megtréfálja őt és társait, veszélybe sodorva őket. Emelett a karakter ingyen megkapja a Holtak szeme Hátteret.
A halál mestersége (csak Halál elemet tartalmazó jellemmel választható) – A karakter mély, alapos ismerője a halálnak, és jól tudja, hogy a Holtak Ura mit vár híveitől. Nem a hírnév, a legendás kincsek vagy a selmotiva irányzattal szembeni elégedetlenség sodorta a Lovagrend követői közé, hanem a meggyőződés, hogy Darton arra szánta, isteni akarata szerint őrizze és ossza a halált. Nem érdeklik a politikai tervek vagy a hitviták, ezért sokszor kerül ellentétbe a vezetőkkel és dogmákkal. A karakter +1-et kap minden Harci képzettség, Orvoslás és Orvtámadás képzettség-próbájára, valamint Darton ellenségeivel szemben +1 pontot sebzésére.
Hősök nyomán (csak lovag, Darton-paplovag kaszttal vagy Udvari ork fajjal választható) – A karakter példaképként, sőt, élő félistenként tekint a híres lovagokra, Airum al Maremre és Alex con Arvionira, számára az ő szavuk törvény. Egyházi kérdésekkel, politikával nem sokat gondol, inkább hősiességével, hűségével és erényeivel igyekszik felhívni magára példaképei figyelmét. Hiszi, hogy a Próféta sikerre fogja vinni ügyét, és ennek eléréséhez bármire hajlandó. A karakter +1-et kap egy általa választott fizikai Tulajdonság tulajdonság- és képzettség-próbáira (százalékos képzettségek esetén +10%-ot), valamint a Próféta ügyéért harcolva minden Tapasztalati szintje után +2 TÉ és VÉ bónuszt.

susu
2015-01-31 17:02:14 | #2

2012 Cantina klub Egyedi karakter alkotása verseny moduljához
Rowoni Hercegség


Minden karakter választhat a megalkotásakor egyet az alábbi előnyök közül:

Rózsa és tövis (csak Nemesi vér Háttérrel választható) – A karakter Rowon elitjének tagja, nemesember, pap, főrend, a Rózsavértesek rendjének tagja, és mindenek felett Rowon hercegét, a Hatodik Fekete Hadurat szolgálja. Bár nem feledi Toron és a Fekete Hadruak szövetségét, számára az erős, önálló és független Rowon a legfelsőbb cél, és bárkivel szemben megvédi városát, aki letörné nagyhatalmi ambícióit, és ezzel az ő jövőjét veszélyeztetné. A karakter +1-et kap Karizma tulajdonság- és képzettség-próbáira, valamint Rowon és a herceg ellenségeivel szemben összecsapásonként egyszer újradobhatja egy fegyveres vagy mágikus támadása sebzését, de az eredménytől függetlenül a második dobást el kell fogadnia.
A mi városunk (csak rowoni származással választható) – A karakter úgy ismeri rowont, mint önnön tenyerét – az utcák, csatornák, kazamaták, titkos átjárók, épületek, kertek és falak minden titkát tudja. Számára Rowon nem a Hatodik Fekete Hadúr városa, hanem az ő jól ismert menedéke, melyért ő és ősei évszázadokon keresztül ontották vérüket a különféle megszállókkal és elnyomókkal szemben. Mindennél többre értékeli a szabadságot, függetlenséget és háborítatlanságot. A karakter +1-et (vagy +10%-ot) kap minden Alvilági képzettség, Nyelvismeret (rowoni), Helyismeret (Rowon) és Legendaismeret (Rowon) képzettség-próbáira. Ezen túl számára minden áru és szolgáltatás Rowonon belül egyel kedvezőbb elérési szorzóval érvényesül.
Utolsó menedék – A karakter sok ellenséget, tragédiát vagy szörnyűséget tud a háta mögött, és most Rowon számára az utolsó város, ami befogadta és nem kérdezi múltjáról. Talán szökött rabszolga, kitaszított toroni előkelő, dezertőr katona, keanori törpe, renegát alidaxi boszorkány vagy talavrai zsebmetsző, üldözött dsioni tűzmester vagy kalóz – akárki is, Rowonban még egyszer utoljára új életet kezdhet, és ki tudja, még sokra is viheti, hiszen rowon hercegének mindig szüksége van zsoldosokra és különc udvaroncokra. Ezt az esélyt pedig senki nem akarja elszúrni, és a karakter tűzzel-vassal védi új otthonát. A karakter újradobhatja a természetes és mágikus mérgek és betegségek elleni Egészség-próbáit, de az eredménytől függetlenül a második dobást el kell fogadnia. Ezen túl minden rá irányuló Asztrális és Mentális mágia használójának kétszer kell erősség-próbát tennie, és a rosszabbik eredmény számít a karakter ellen.

susu
2015-01-31 16:54:51 | #1

2012 Cantina club versenymoduljának egyedi karakteralkotása.
Toroni Császárság

Minden karakter választhat a megalkotásakor egyet az alábbi előnyök közül:

„Kyria örök, és ellenségei holtan születnek!” – A karakter Toron császárát, illetve Tharr egyházát szolgálva küzd Új-Kyria dicsőségéért és hatalmáért az alacsonyabb rendű népek és korcs fajok közepette, mely magába foglalja az Északi Szövetség elpusztítását, és a szövetséges országok alávetését. Meggyőződése, hogy egy nagyszerű és uralkodásra termett birodalom tagja, és mindenki, aki szembeszáll vele, Kyriával száll szembe, ezért pusztulása jogos, sőt, alapvető feltétele a győzelemnek. A karakter +1-et kap Akaraterő tulajdonság- és képzettség-próbáira valamint Toron, a korona és Tharr ellenségeivel szemben minden Tapasztalati szintje után +2 pont CÉ és TÉ bónuszt.
A vér kötelez (csak Nemes vér Háttérrel vagy Kyr-vérű fajjal választható) – A karakter a legjobb, legelőkelőbb vérű, valószínűleg famor rangú családból származik, a Birodalom valamely dúsgazdag dinasztiájából, egy toroni gyarmat előkelői, vagy a félve emlegetett Ezüstmaszkos családok közül. Hűsége nem annyira Toronhoz, mint családjához, dinasztiájához, és annak érdekeihez fűzi, noha nyíltan sosem fordulna a Császár ellen – legalábbis Toron földjén nem. A karakter +1-et kap minden Szociális képzettség, valamint Jog/törvénykezés és Történelem képzettség-próbájára.
Daumyr akarata (Ryeki varázsló nem választhatja) – A karakter a rettegett Boszorkányerőd akaratát és iránymutatását követi a boszorkányfejedelmek, boszorkányhadurak és sötét testvériségek kusza hálózatán keresztül, mely gyakran nem teljesen egyezik a császári politikával. Hiszi, hogy Ynev legnagyobb és leghatalmasabb mágusait szolgálja szerény tudásával, és bárki, aki a Hatalmasak ellensége, az ő ellensége is, legyen akár lázadó boszorkánymester, akár ellenálló fejedelemség. A karakter +1-et kap minden Misztikus képzettség és Ősi nyelv képzettség-próbájára, valamint +1-et Asztrál tulajdonság- és képzettség-próbáira.

Fajok
Ember
Kyr-vérű

Kasztok
Harcos (általános harcos, Ezüstkard Bajnok, Rőtcsuklyás, Gladiátor)
Lovag (általános lovag)
Fejvadász (általános fejvadász, Ikrek)
Tolvaj (általános tolvaj, Kobrák)
Bárd (általános bárd)
Pap (Tharr-pap, Sogron-pap, Morgena-pap)
Boszorkány (általános boszorkány, Alidaxi boszorkány)
Boszorkánymester (általános boszorkánymester, Ascens Morga)
Varázsló (Ryeki varázsló)

Északi Szövetség

Minden karakter választhat a megalkotásakor egyet az alábbi előnyök közül:

Hűség az uralkodóhoz, hűség a zászlóhoz – A karakter hűsége országa és uralkodója iránt eltántoríthatatlan, és hisz népe győzelmében, felemelkedésében. Bár a legtöbben elismerik szövetségeseik jogát földjükre, vannak, akiket csak a közös ellenség, a Fekete Hadurak kényszerítenek fegyverbarátságra. Országa és annak érdekei miatt bárkivel szembeszáll, noha nem feltétlenül szemtől szemben, de ha uralkodója érdekei azt kívánják, akár az ellenséggel is együttműködik. A karakter eltökéltsége lehetővé teszi, hogy egy választott Tulajdonság tulajdonság-próbáit és arra alapuló képzettség-próbáit egyszer újradobja, de az eredménytől függetlenül a második dobást el kell fogadnia.
Az istenek bajnoka (Harcművész, varázsló és tűzvarázsló nem választhatja) – A karakter tetteit az egyház, az istenek iránymutatása határozza meg, nem a Vörös Hadurak tervei és politikája. Az Északi Szövetség országai számos hitet vallanak, melyek elterjedése nincs tekintettel a határokra, és ez épp annyira köt össze államokat, mint amilyen gyakran szít ellentéteket. A karakter +1-et kap Szociális képzettség és Vallásismeret képzettség-próbájára, és minden szinten kap 1 pontot az Asztrális és Mentális TME-jéhez, mely hozzáadódik a Vallásismeretből adódó TME pontokhoz, és azokhoz hasonlóan nem működik együtt a pszi-pajzsokkal.
Szabadság Északföldén – A karaktert nem kötik gúzsba egyházak, hűbéri eskük és ősi szokások. Szabad kalandozóként nem is annyira szolgálja, mint követi és segíti az Északi Szövetség urait, hogy felvegye a harcot Toron és rabszolgatartó, emberáldozó szövetségesei ellen, fényt hozva a sötétségbe. Egyeseket a Kalandozók Hadurának zászlaja vonz, másokat a pénz, a hírnév, a bosszú, a dicsőség, vagy a Fekete Hadurak elleni gyűlölet. A karakter nem szenved képzetlensége vagy képzettségének alacsony foka miatt negatív módosítóktól, illetve illetve a saját és ellenfele képzettségi foka közti különbség esetén ellenfele +3 helyett csak +1-et kap fokonként a képzettség-próbákon.
Fajok
Ember
Kyr-vérű
Elf
Fél-elf
Törpe
Udvari ork

Kasztok
Harcos (általános harcos, Erigowi számszeríjász, Ereni Kékköpenyes, Gianagi alabárdos)
Lovag (általános lovag, Erigowi Krad lovag)
Fejvadász (általános fejvadász, Embervadász)
Tolvaj (általános tolvaj, Szürkecsuklyások)
Bárd (általános bárd, Lombhullás Árvái)
Harcművész (harcművész, kardművész)
Pap (Adron-pap, Alborne-pap, Antoh-pap, Arel-pap, Darton-pap, Dreina-pap, Ellana-papnő, Gilron-pap, Krad-pap, Kyel-pap, Noir-pap, Ranil-pap, Zyrkal-pap)
Paplovag (Dreina-paplovag, Krad-paplovag, Uwel-paplovag, Ranil-paplovag)
Boszorkány (általános boszorkány, Liviniai Gyülekezet, Stella Prosylens)
Varázsló (Dorani varázsló)