Fórumok - Kasztok - Rőtcsuklyás


susu
2015-01-31 16:12:11 | #1

Rőtcsuklyás
2012 Cantia klub ( egyedi kasztja)
A Rőtcsuklyás különleges előnyei és hátrányai a Harcosnál leírtakon kívül:
I. A Rőtcsuklyások Tharr egyházának és papjainak szolgálatában állva, a Tharr-kolostorokat vezetve különös előjogokat élveznek. Ynev bármely Tharr-hitű temploma és gyülekezete befogadja és ellátja őket egy rövid ideig, a Tharr-egyház hierarchiájának teljes jogú, bár alacsony rangú tagjai. A karakter nem választhatja a Faj, a Nemesi Vér, a Rang és a Vagyon Háttereket karakteralkotáskor.
II. Bár nem papi személy, magas beavatottsági fokon (5. Tsz.-től), ha rendelkezik a Vallásismeret (Tharr) képzettség 3. fokával, Tharr kegyelméből használhatja a Kis Arkánum Halál és Lélek szféráját, és Tharr egyedi fohászait, valamint KAP-ból vehet magának Kegy-pontokat.
III. Mint Tharr szerzeteseinek vezetői, jogosultak bármikor egy szakasznyi Gyertyalángot (8-10 fő) maguk mellé rendelni a KM által jónak látott felszereléssel és időre. A szerzetesek száma 3. Tapasztalati szinten két szakaszra, 5. Tapasztalati szinten három szakaszra nő. Ezekért a szerzetesekért ők felelnek, és mindenben el kell számolniuk a feletteseiknek.
IV. Bár koránt sem bírnak akkora ellenállással, mint a közönséges szerzetesek, a Rőtcsuklyások is szívós, betegségeknek és mérgeknek ellenálló emberek, ezért minden ilyen Egészség-próbájukra +1 módosítót kapnak.
V. Savas, gennyekkel vegyült nyálukat fegyverként is képesek felhasználni, ehhez sikeres Állóképesség-próbát kell tenniük – ekkor összegyűlik annyi savas nyál a szájukban, amit ráköphetnek ellenfelükre, vagy más módon használhatják föl. Az ilyen módon képzett sav 1k6 pontot sebez, plusz annyit, amennyivel a Rőtcsuklyás megdobta az Állóképesség-próbát.

A Rőtcsuklyás induló képzettségei 1. Tapasztalati szinten:
Fegyverhasználat (kígyókard) 3. fok
Fegyverhasználat (korbács) 3. fok
Fegyverhasználat (tőr jellegű fegyverek) 2. fok
Fájdalomtűrés 2. fok
Hadvezetés 1. fok
Herbalizmus 2. fok
Vallásismeret (Tharr) 2. fok
Írás/olvasás 2. fok
Alkímia 1. fok
Élettan 2. fok
Kínzás 1. fok
Méregkeverés/semlegesítés 2. fok
Helyismeret +20 %
A Rőtcsuklyás képzettségei, melyeket rendjétől az Oktatás képzettség 4. foka által nyújtott előnyökkel tanulhat:
Alkímia, Élettan, Esés, Fájdalomtűrés, Fegyverhasználat, Futás, Hadvezetés, Helyismeret, Herbalizmus, Írás/olvasás, Kétkezes harc, Kínzás, Mászás, Méregkeverés/semlegesítés, Művészet (rajz), Orvtámadás, Pusztítás, Számtan/mértan, Taktika, Tapasztalati mágia (boszorkánymester), Térképészet, Vallásismeret (Tharr), Vakharc, Vértviselet